Datele personale sunt protejate împotriva publicării și utilizării de către terțe persoane. Sunt utilizate numai pentru expedierea comenzii și pentru comunicarea cu clientul.

 

Legi și acte normative: - legea nr. 428/2002 M.O. privind protecția datelor personale

 

CONDIȚII DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Compania Korcule.com s.r.o. cu sediul în Lužná 19, 85104 Bratislava, CUI: 46 588 272, înscrisă în Registrul Comerțului de lângă Tribunalul regional Bratislava I, secțiunea: Sro, Nr. înreg.: 80202/B (în continuare doar „Korcule.com”) în calitate de operator prelucrează datele personale ale persoanelor fizice în cauză, în conformitate cu regulamentul Parlamentului European (UE) din data de 27. Aprilie 2016 privind protecția datelor personale și libera circulație a acestor date. Procesarea datelor este abrogată de directiva 95/46/ES (Regulamentul general privind protecția datelor) (mai departe „Regulament GDPR”) și legea nr. 18/2018 Z.z. privind protecția datelor cu caracter personal și modificarea sau completarea unor legi (mai departe „Legea privind protecția datelor cu caracter personal”).

Confidențialitatea clienților noștri și a altor persoane fizice este foarte importantă pentru noi. Acești termeni și condiții conțin informații despre modul, scopul și durata procesării datelor dvs. personale.

 

A/ Operator

Operatorul care prelucrează datele dumneavoastră este compania noastră - Korcule.com s.r.o., cu sediul la adresa Lužná 19, 85104 Bratislava, CUI: 46 588 272, înscrisă în Registrul Comerțului de lângă Tribunalul regional Bratislava I, secțiunea: Sro, Nr. înreg.: 80202/B.

 

B/ Domeniul de aplicare, temeiul juridic și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dvs. sunt procesate în conformitate cu legea aplicabilă și baza legală în conformitate cu legea aplicabilă, cu acordul dvs. sau fără consimțământul dvs.

 

Procesarea datelor personale cu acordul dvs.:

 

 1. Distribuirea buletinelor de știri așa numite newsletter (abonamente și oferte la reducere)
 2. a) domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal:
 • adresa de e-mail
 1. b) temei juridic:
 • prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. ca persoană în cauză articolul 6, paragraful 1, litera a) Regulament GDPR
 1. c) scopul:
 • marketing

 

Procesarea datelor personale fără acordul dvs.:

 

 1. Performanța unui contract încheiat în magazin, semnarea unei comenzi, inclusiv reclamații.
 2. a) domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal:

- caracteristici de bază: numele, prenume, adresa, eventual CUI, dacă sunteți antreprenor - liber profesionist,

- datele de contact: adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa de contact,

- datele de tranzacție, în special informații despre plăți ți modalități de plată.

- alte date specificate în formularul de comandă

 1. b) temei juridic:

- prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului pentru persoana fizică interesată, aceasta făcând parte din el, sau la cererea persoanei în cauză, să ia măsuri înainte de încheierea unui contract în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 litera b) Regulament GDPR

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației statutare a operatorului conform art. 6 parag. 1 lit. c) Regulament GDPR

 1. c) scopul:

- îndeplinirea drepturilor și obligațiilor care decurg din contract sau din relația precontractuală

 

 1. Îndeplinirea unui contract încheiat printr-un e-shop sau pagină web, inclusiv reclamații.
 2. domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal:

- datele de contact: adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa de contact,

- datele de tranzacție, în special informații despre plăți ți modalități de plată.

- alte date specificate în formularul de comandă

- istoria: e-mailurilor sau a altor comunicări în formă electronică sau altă formă scrisă.

 1. temei juridic:

- prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului pentru persoana fizică interesată, aceasta făcând parte din el, sau la cererea persoanei în cauză, să ia măsuri înainte de încheierea unui contract în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 litera b) Regulament GDPR

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației statutare a operatorului conform art. 6 parag. 1 lit. c) Regulament GDPR

 1. c) scopul:

- îndeplinirea drepturilor și obligațiilor care decurg din contract sau din relația precontractuală

 

 1. Contabilitate și scopuri fiscale
 2. domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal:

- detalii de facturare: numele și prenumele, adresa, CUI, numărul de identificare fiscală, eventual TVA, dacă sunteți antreprenor - liber profesionist.

 1. b) temei juridic:

-  prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației statutare a operatorului conform art. 6 parag. 1 lit. c) Regulament GDPR

 1. c) scopul:

- evidențe contabile și fiscale

 

 1. Recuperarea creanțelor neachitate după termen
 2. domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal:

- toate datele cu caracter personal furnizate în executarea contractului menționat la punctele 1 și 2 și legate de executarea contractului în temeiul punctelor 1 și 2

 1. b) temei juridic:

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației statutare a operatorului conform art. 6 parag. 1 lit. f) Regulament GDPR

 1. c) scopul:

- îndeplinirea corespunzătoare a obligației monetare în cadrul relației contractuale

 1. Navigare pe pagina web
 2. domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal:

- data și ora accesului, adresa URL a site-ului web, fișierul afișat, cantitatea de date trimise, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, adresa IP

 1. b) temei juridic:

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației statutare a operatorului conform art. 6 parag. 1 lit. f) Regulament GDPR

 1. c) scopul:

- statistica

 

 1. Colaborarea cu autoritățile publice
 2. domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal:

- orice date cu caracter personal solicitate de autoritățile publice

 1. temei juridic:

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației statutare a operatorului conform art. 6 parag. 1 lit. c) Regulament GDPR

 1. c) scopul:

- în conformitate cu cerința specifică a autorităților publice

 

C/ Categorii cu destinatari de date cu caracter

 

Datele dvs. personale vor fi furnizate doar în cazuri justifice și în măsura în care este necesară pentru următoarele categorii de destinatari:

 1. Companiile de curierat și de transport
 2. Furnizori ca parte a unei proceduri de reclamație
 3. Contabilitate, auditori și consilieri fiscali
 4. Furnizori de servicii IT
 5. Birourile de avocatură, companii de colectare, instanțele și executorii judecătorești
 6. Autoritățile publice, inclusiv agențiile în domeniul justiției penale

 

Deținem informațiile dvs. personale din următoarele surse:

 1. informațiile personale le-ați furnizat Dvs. ca persoană fizică în cauză; sau
 2. am obținut datele cu caracter personal în cazuri justificate selectate din surse publice, liste și evidențe (cum este registrul comerțului și alte).

 

Compania noastră nu furnizează datele dvs. personale țărilor terțe (țări în afara UE) sau organizațiilor internaționale.

 

D/ Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal

 

În cazul consimțământului persoanei în cauză conform art. 6 parag. 1 lit. a) Regulament GDPR procesăm datele dvs. până când anulați consimțământul dvs., dar nu mai mult de 5 ani după acordarea acestuia.

 

În cazul executării contractului conform art. 6 parag. 1 lit. b) Regulament GDPR procesăm datele dvs. personale pe întreaga durată a relației contractuale, inclusiv perioada de garanție, termeni de revendicare și perioada de prescripție a oricăruia dintre drepturile noastre sau legate de el.

 

În cazul unei obligații legale prevăzute la art. 6 parag. 1 lit. c) Regulament GDPR procesăm datele dvs. personale pentru perioada de timp care decurge din legislația specifică.

 

În cazul unui interes legitim, art. 6, parag. 1 lit. f) Regulament GDPR procesăm datele dvs. personale pe durata interesului legitim, în funcție de scopul particular al prelucrării datelor cu caracter personal.

 

E/ Drepturile dvs. ca persoană în cauză

 

În ceea ce privește datele dvs. personale, aveți următoarele drepturi pe care suntem pregătiți să le respectăm:

 

1) Aveți dreptul de a obține de la compania noastră o confirmare cu privire la posibilitatea de manipulare a datelor cu caracter personal, iar în cazul în care sunt prelucrate aveți dreptul de a accesa datele și următoarele informații:

 • scopuri de prelucrare;
 • categoria de date cu caracter personal în cauză;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari a căror datele cu caracter personal au fost sau vor fi furnizate, mai ales destinatarii din țările terțe sau organizații internaționale;
 • dacă este posibil, perioada previzibilă de reținere a datelor cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile de determinare a acesteia;
 • existența dreptului de a solicita compania să vă corecteze datele cu caracter personal, să le anuleze, să restricționeze procesarea, să oblige să se opună unei astfel de procesări și dreptul de a depune plângere la autorități;
 • orice informații disponibile cu privire la sursa lor, în cazul în care datele dvs. cu caracter personal nu au fost obținute de la dvs. ca persoană în cauză;
 • existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv stabilirea profilului, prevăzută în articolul 22 parg. 1 și 4 din regulamentul GDPR, iar în aceste cazuri cel puțin informațiile semnificative cu privire la procedură, precum și semnificația și implicațiile unei astfel de procesări pentru dvs. ca persoană în cauză;
 • cu privire la garanțiile corespunzătoare în conformitate cu art. 46 din Regulamentul GDPR privind transmisiile, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau organizație internațională.

 

Dacă faceți o solicitare prin mijloace electronice, vă vom furniza informațiile în formă electronică, cu excepția cazului în care veți solicita un alt mod.

 

Vă vom oferi o copie a datelor dvs. personale procesate. Orice copie suplimentară pe care o solicitați poate fi taxată cu o taxă rezonabilă, care corespunde costurilor administrative. Dreptul de a obține o copie nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertății altor persoane.

 

2)Aveți dreptul de a corecta datele personale, în cazul în care datele dvs. cu caracter personal nu sunt corecte, incomplete sau modificate. Contactați-ne fără nici o ezitare.

 

3) Aveți dreptul de a fi uitat (dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal) în cazul în care:

 • a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost dobândite sau prelucrate în alt mod;
 • b) ați retras consimțământul în temeiul căruia se efectuează prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • c) ați obiectat să fiți obiectul luării deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor dvs. și nu aveți garanții legale de procesare și v-ați opus prelucrării datelor dvs. personale în scopul marketingului direct;
 • d) datele cu caracter personal au fost procesate în mod ilegal;
 • e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se conforma unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statului membru căruia i se aplică operatorul;
 • f) datele cu caracter personal au fost obținute în conformitate cu oferta serviciilor societății informaționale.

 

Dacă v-am publicat datele personale și suntem obligați să le ștergem, luând în considerare tehnologia disponibilă și costul implementării măsurilor, vom lua măsuri adecvate, inclusiv cele tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele dvs. personale, că cereți să șteargă toate referințele la astfel de date personale, copii sau replici ale acestora.

 

Nu aveți drepturile de mai sus atunci când prelucrarea este necesară:

 • a) exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
 • b) să respecte o obligație legală care necesită prelucrarea conform legilor Uniunii sau al legislației statului membru în care se află compania sau să îndeplinească o sarcină de serviciu public sau exercitarea unei autorități publice încredințate societății noastre;
 • c) din motive de interes public în domeniul sănătății, în conformitate cu articolul 9 parag. 2 lit. h) și i) Regulament GDPR, precum și la articolul 9 parag. 3 Regulament GDPR;
 • d) în scopul arhivării în interes public, în scopul cercetării științifice sau istorice sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 parag. 1 Regulament GDPR, în cazul în care dreptul de anulare este imposibil sau împiedicat de a realiza obiectivele unei astfel de prelucrări, sau
 • e) pentru a dovedi, aplica sau apăra reclamații juridice.

 

4) Aveți dreptul de a limita procesarea, dacă:

 • a) ați invadat corectitudinea datelor dvs., într-o perioadă de timp, când compania noastră a putut verifica corectitudinea datelor dvs. personale;
 • b) procesarea datelor cu caracter personal este ilegală, doriți să le ștergeți și solicitați în schimb să le limitați utilizarea;
 • c) nu mai avem nevoie de datele dvs. personale pentru procesare, dar dvs. ca persoană în cauză, aveți nevoie de ele ca să dovediți sau apărați revendicările legale;
 • d) v-ați opus prelucrării datelor dvs.personale conform art. 21 parag. 1 Regulament GDPR, asta până când compania va verifica dacă motivele legitime ale companiei noastre depășesc motivele dvs. legitime fiind persoană în cauză.

 

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau în scopul de a dovedi, a executa sau de a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes major al Uniunii sau a altui stat membru.

 

Înainte ca restricția de procesare să fie revocată, vom fi obligați să vă informăm de această schimbare.

 

5) Aveți dreptul să transferați datele, cele care vă privesc și pe care le-am obținut de la dvs., unui alt operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit, fără a vă împiedica, dacă:

 • a) prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră conform art. 6, parag. 1, lit. a) Regulament GDPR sau conform contractului art. 6, prag. 1, lit. b) Regulament GDPR, și
 • b) procesarea este efectuată prin mijloace automatizate.

Aveți dreptul transferați datele personale direct de la compania noastră ca operator către celălalt operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la transferarea datelor nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertății altor persoane.

 

6) Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale de către compania noastră, acestea fiind făcute conform art. 6, parag. 1, lit. e) Regulament GDPR sau art. 6 parag. 1 lit. f) Regulament GDPR inclusiv obiecții privind profilarea de bază acestor prevederi, de asemenea aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale de către compania noastră în scopul marketingului direct, inclusiv profilarea în măsura în care se referă la un astfel de marketing direct.

 

7) Aveți dreptul să luați decizii individuale automate, dacă aflați sau dacă suspectați că prelucrarea datelor este ilegală sau contrară drepturilor dvs.

 

Atunci când datele cu caracter personal sunt procesate nu există nu există o decizie automatizată, inclusiv profilarea, conform art. 22, parag. 1 și 4 Regulament GDPR.

 

8) Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale, dacă procesarea datelor dvs. personale este bazată pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

 

9) Aveți dreptul de a depune plângere la autoritățile de supraveghere, acesta fiind Oficiul pentru protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.

 

10) Aveți dreptul să depuneți o cerere, întrebare sau plângere către compania noastră printr-o persoană responsabilă.

Puteți contacta persoana responsabilă a companiei noastre cu cererile, întrebările sau plângerile dvs. la adresa de e-mail info@spineo.ro sau prin poștă la adresa sediului companiei noastre.

 

Vom răspunde gratuit solicitării, întrebării sau plângerii în termen de 30 zile. În cazul unei situații complexe sau al unui număr mai mare de solicitări, suntem autorizați să prelungim această perioadă pentru încă 60 de zile. Desigur, într-un astfel de caz vă vom informa despre prelungirea termenului limită și despre motivele prelungirii.

În cazul în care cererea, întrebarea sau reclamația dvs. este nerezonabilă sau repetată, avem dreptul să percepem o taxă administrativă rezonabilă pentru a acoperi costurile asociate cu furnizarea acestui serviciu.

 

COOCKIES

 

De asemnea procesăm în mod automat fișiere cookies.

 

Ce sunt fișierele cookies?

 

Este defapt un mic fișier cu text, care este creat prin vizitarea fiecărui site web. Este folosit ca un instrument standard pentru stocarea informațiilor despre modul în care site-ul nostru este utilizat.  Astfel putem distinge (dar nu putem identifica) utilizatorii unul de celălalt și putem adapta conținutul la anumite preferințe. Cookie-urile sunt importante. Fără ele, navigarea pe site-uri ar fi mult mai complicată.

 

Pentru ce utilizăm fișierele cookie?

 

Cookie-urile sunt folosite în mai multe scopuri. Pe pagina noastră web și în aplicațiile mobile folosim următoarele cookie-uri:

Cookie-uri tehnice: ca magazinul nostru online să funcționeze în mod corect (de exemplu, pentru a crea un profil de utilizator, ca să vă puteți conecta, ca să puteți realiza comenzi, ca să folosiți  serviciile noastre) utilizăm cookie-urile tehnice. Cookie-uri funcționale: ca să nu fiți conectat permanent și să nu fiși nevoit să setați de fiecare dată preferințele (ex. setarea limbii în care va apărea magazinul nostru online), vă ajută cookie-urile funcționale. În acest caz, parola dvs. este întotdeauna criptată. Utilizarea acestor cookies nu este necesară, dar cu siguranță vă va ușura vizita în magazinul nostru online. Cookie-uri analitici: cookie-urile analitice ne ajută să ne îmbunătățim magazinul online, însă de rezultat beneficiați dvs. Cookie-urile analitice sunt colectate de un script de la compania Google Inc., care ulterior anonimează aceste date. După anonimizare nu mai este vorba despre date personale, deoarece cookie-urile anonime nu pot fi atribuite unui anumit utilizator, unei anumite persoane. Prin urmare, nu putem afla din cookie-uri modul în care sa comportat un anumit utilizator pe pagina noastră web (ce fel de pagini web a accesat, ce produse a vizitat). De asemenea, cunoștințele acestor cookies sunt folosite în scopuri publicitare, unde pe baza acestor date vă putem afișa reclame relevante pentru dvs. chiar și pe site-uri străine. Pentru a controla procesarea cookie-urilor analitici, puteți utiliza acest program, adăugat de Google (poate fi accesat doar prin computer).

 

Cum puteți influența, care dintre cookie-urile dvs. vor fi procesate?

 

Doar utilizați unul dintre browserele obișnuite de internet (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) cu navigare anonimă. Aceasta va împiedica stocarea datelor pe site-urile vizitate, eventual puteți dezactiva complet modulele cookies în browser-ul dvs.

Puteți controla cu ușurință procesarea modulelor cookies analitici, dacă folosiți acest program de completare de la Google (poate fi accesat doar prin computer). Cu toate acestea dezactivând cookie-urile ne veți îngreuna considerabil îmbunătățirea magazinului nostru online.

 

Versiuni pentru telefoane mobile și aplicații mobile

 

Dacă accesați site-ul nostru de pe un telefon mobil, tabletă sau un dispozitiv similar, atunci le optimizăm. În acest caz, datele dvs. sunt procesate în același mod ca atunci când îl accesați de pe computer.